top of page

De voordelen en het dienstenaanbod van Freelance Uitvaartbegeleiding.

Majette de Lange Freelance Uitvaartbegeleiding is er op gericht om uw uitvaartonderneming op passende wijze te ondersteunen, wanneer en op welke wijze u dat wenst. Uw personeel kan om uiteenlopende redenen, door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, plotseling niet meer inzetbaar zijn. Een groot aantal meldingen tegelijkertijd, kan een capaciteitsprobleem veroorzaken. Uiteraard wilt u geen uitvaartverzoek weigeren en u wilt uzelf en uw collega's ook niet blijvend overbelasten. De mogelijkheid om extra personeel aan te stellen, is een financieel risico.

Zonder deze risico's en verdere verplichtingen kan ik voor uw fluctuerende werkaanbod de oplossing zijn.

Voor uw uitvaartonderneming kan ik een gehele uitvaart waarnemen, maar ook onderdelen hiervan, zoals bijvoorbeeld alleen een regelgesprek, voor- en/of nazorggesprekken, de uitvaartplechtigheid, of assistentie bij een grotere uitvaart. U kunt me inzetten als tijdelijke vervanging van personeel bij ziekte en/of zwangerschapsverlof. Maar ook gewoon als u ook even van het leven wilt genieten, kan ik voor u waarnemen. Een eventuele inwerkperiode om mijn diensten zo goed mogelijk op uw visie en werkwijze af te kunnen stemmen, is in overleg, geheel vrijblijvend.

Mijn streven is om het gezicht van uw onderneming uit te stralen! 

bottom of page